Trudno z całą pewnością przewidzieć, jakie będą trendy dla kierowników projektów w 2023 roku, ponieważ dziedzina zarządzania projektami stale ewoluuje i zmienia się. Jednak niektóre trendy, które prawdopodobnie utrzymają się lub zyskają na znaczeniu w 2023 r., obejmują:

  1. Zwiększone wykorzystanie technologii: w miarę postępu technologii kierownicy projektów będą musieli stać się bardziej biegli w korzystaniu z różnych narzędzi i platform wspierających ich pracę. Może to obejmować oprogramowanie do zarządzania projektami, narzędzia do współpracy i platformy do analizy danych.
  2. Nacisk na zwinne i elastyczne podejście: Tradycyjne podejścia do zarządzania projektami typu kaskadowego stają się coraz mniej popularne, a podejścia zwinne i elastyczne stają się coraz bardziej powszechne. Będzie to wymagało od kierowników projektów umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków i szybkiego reagowania na nowe wyzwania.
  3. Skoncentruj się na współpracy i pracy zespołowej: Współpraca i praca zespołowa będą nadal ważne dla kierowników projektów, ponieważ coraz więcej projektów obejmuje zespoły między-funkcyjne i interesariuszy z różnych organizacji. Menedżerowie projektów będą musieli być wykwalifikowani w ułatwianiu współpracy i koordynacji między członkami zespołu. 
  4. Zwiększone wykorzystanie danych i analiz: Kierownicy projektów będą musieli w większym stopniu opierać się na danych w procesie podejmowania decyzji, wykorzystując dane i analizy do podejmowania decyzji i poprawy wydajności. Będzie to wymagało od kierowników projektów silnych umiejętności analitycznych i biegłości w korzystaniu z narzędzi do analizy danych.
  5. Większy nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną: Wraz ze wzrostem obaw dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, kierownicy projektów będą musieli upewnić się, że ich projekty są zgodne z tymi wartościami i celami. Może to obejmować włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej do planowania i realizacji projektu.

Poprosiłam AI o napisanie powyższego artykułu – nawet nieźle poszło prawda?:)