IT Project Manager powinien znać wiele narzędzi, aby skutecznie zarządzać projektem. Oto niektóre z nich:

  1. Narzędzia do zarządzania projektami: Hadrone, Microsoft Project, Asana, Trello, Jira, Basecamp, Monday.com
  2. Narzędzia do zarządzania dokumentami: Google Drive, Dropbox, SharePoint, Confluence
  3. Narzędzia do komunikacji i współpracy: Miro, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet
  4. Narzędzia do monitorowania postępu projektu: Jira (Dashboards), Agilefant, Toggl, Harvest, TimeDoctor
  5. Narzędzia do zarządzania budżetem projektu: Hadrone, Microsoft Project, Microsoft Excel, Google Sheets, QuickBooks
  6. Narzędzia do zarządzania ryzykiem projektu: Hadrone, Microsoft Project, RiskyProject, Risk Register, ProjectManager.com
  7. Narzędzia do zarządzania zasobami projektowymi: Microsoft Project, Asana, Trello, Jira, Basecamp, Monday.com
  8. Narzędzia do zarządzania jakością projektu: Quality Companion, ProjectManager.com
  9. Narzędzia do tworzenia harmonogramu projektu: Hadrone, GanttProject, Microsoft Project
  10. Narzędzia do przetwarzania i analizy danych: Excel, Tableau, Power BI, Google Analytics

Oczywiście, to tylko kilka z wielu narzędzi, które IT Project Manager może wykorzystać w swojej pracy. Ważne jest, aby wybrać narzędzia, które najlepiej odpowiadają potrzebom konkretnego projektu i zespołu.