Jak możemy wykorzystać AI w zarządzaniu projektami? Oto kilka propozycji: 

  • Identyfikacja wzorców i trendów: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizowania dużych ilości danych oraz identyfikowania wzorców i trendów, które mogą nie być natychmiast widoczne dla człowieka
  • Dostarczanie analiz predykcyjnych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizowania danych i przewidywania wyników projektu, pomagając zidentyfikować potencjalne zagrożenia i szanse 
  • Usprawnienie komunikacji i współpracy: sztuczną inteligencję można wykorzystać do poprawy komunikacji i współpracy w zespołach, na przykład poprzez tłumaczenie spotkań w czasie rzeczywistym lub automatyczne generowanie aktualizacji i raportów.
  • Dostarczanie opartych na danych zaleceń i spostrzeżeń, które mogą pomóc im w podejmowaniu decyzji.

Jednak jak to w przypadku AI bywa podstawą są dane! Powyższe jest możliwe jeżeli AI będzie miało odpowiedniej jakości i wielkości zbiór danych aby się nauczyć wykonywać powyższe polecenia. Jeśli będziemy mieć dane to ograniczać będzie nas jedynie nasza wyobraźnia:)