Oto kilka najczęstszych błędów, jakie popełniają kandydaci w swoim CV:

  1. Brak spójności i czytelności: CV powinno być czytelne i spójne pod względem stylu, czcionki, marginesów itp. Wiele CV jest nieczytelnych lub ma nieuporządkowany wygląd, co może wpłynąć na pierwsze wrażenie pracodawcy. Zbyt kolorowe, za dużo grafiki.
  2. Brak sprecyzowania celu: Kandydaci często piszą CV, które są zbyt ogólne i nie mówią konkretnie o celu, na jaki składa się aplikacja. CV powinno precyzyjnie opisywać, jakie cele i jakie stanowisko kandydat ma na myśli.
  3. Nadmiernie długie lub zbyt krótkie CV: CV nie powinno być zbyt długie ani zbyt krótkie – optymalne CV to max 2 strony (tak nawet kiedy masz ponad 10 letnie doświadczenie to nadal obowiązują Cię dwie strony). Zbyt długie CV mogą być męczące dla pracodawcy i zawierać zbyt wiele informacji, które nie są istotne dla stanowiska. Zbyt krótkie CV nie dają wystarczającej ilości informacji o kandydacie.
  4. Brak dopasowania do stanowiska: Kandydaci powinni dostosować swoje CV do wymagań określonego stanowiska. W CV powinny znajdować się umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, które odpowiadają wymaganiom stanowiska.
  5. Brak spójności z profilem na portalach społecznościowych: Pracodawcy często sprawdzają profile kandydatów na portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook czy Twitter. Kandydaci powinni upewnić się, że ich profil na portalach społecznościowych jest spójny z ich CV.
  6. Błędy ortograficzne, gramatyczne i językowe: Błędy ortograficzne i gramatyczne mogą wpłynąć na pierwsze wrażenie pracodawcy i zniechęcić do dalszej lektury CV. Kandydaci powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność ortografii i gramatyki.
  7. Brak akcentu na osiągnięcia: CV powinno skupiać się na osiągnięciach kandydata, a nie tylko na wymienianiu obowiązków z poprzednich miejsc pracy. Osiągnięcia pokazują, jakie wyniki kandydat osiągnął w poprzednich pracach i mogą przekonać pracodawcę do zatrudnienia.
  8. Brak informacji kontaktowych: Kandydaci często nie podają wystarczających informacji kontaktowych (w CV musi być: telefon, adres email, link do profilu na linkedin), co utrudnia pracodawcy skontaktowanie się z nimi w sprawie dalszych etapów rekrutacji.
  9. Zbyt wiele prywatnych informacji: Kandydaci nie powinni podawać zbyt wielu prywatnych informacji, takich jak stan cywilny czy religia.
  10. Brak aktualnych informacji: Kandydaci często nie aktualizują swojego CV, co może skutkować brakiem istotnych informacji o najnowszych doświadczeniach i osiągnięciach. CV powinno być aktualne i odzwierciedlać najnowsze doświadczenia i umiejętności kandydata.